Progimnazijos biblioteka -  informacijos centras 

 

Progimnazijos biblioteka - tai informacijos centras, vykdantis informacines ir edukacines funkcijas, tenkinantis progimnazijos bendruomenės poreikius, padedantis augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę, kaupiantis ne tik ugdymo procesui reikalingą literatūrą bei kitus dokumentus, bet ir modernias informacines technologijas.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos biblioteka įkurta 1937 m., kuomet į Vinco Kudirkos pradinės mokyklos patalpas įkelta 5 – oji vidurinė mokykla. Pirmoji bibliotekininkė, kurios rūpesčiu įkurta mokyklos biblioteka, buvo lietuvių kalbos mokytoja Petronėlė Laskienė, vėliau tapusi mokyklos direktore (1940-1941 m.)Vėliau bibliotekoje dirbo S. Jakševičienė, St. Šarauskienė, R. Pancerova (iki 1964m.), A. Januškevičienė. Nuo 1980 m. dirba Nijolė Butėnienė. Bibliotekos vedėjos išsilavinimas – aukštasis bibliotekinis (VVU).

Biblioteka įsikūrusi trečiajame mokyklos aukšte. Bendras patalpų plotas – 93m2. Tai abonementas ir skaitykla bei vadovėlių saugykla. Skaitykloje yra 21 darbo vieta, iš jų penkios kompiuterizuotos. Viena kompiuterizuota darbo vieta skirta bibliotekos darbuotojams. Prie visų kompiuterių prijungtas internetas.

Kompiuteriais naudojasi mokiniai ir mokytojai. Nuo 2006 m. pradėta diegti mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Į programą įtraukta apie 6000 egz. leidinių, užregistruojami visi naujai gauti dokumentai bei registruojamos senos knygos į bendrą RETRO sąskaitą.

Įsigyta papildoma įranga darbui su MOBIS programa. Tai brūkšninių kodų lipdės,  brūkšninių kodų skaitytuvas „Metrologic“, kvitų išdavimo spausdintuvas CITIZEN. Lankytojai randa informaciją ne tik korteliniame, bet ir kompiuteriniame kataloge. Visa tai suteikė galimybę knygų išdavimą skaitytojams pradėti kompiuteriu, t.y. naudojant programą. Į programą suregistruoti 1-8 klasių mokiniai, visi mokytojai bei mokyklos darbuotojai. Naujasis išdavimo būdas labai domina skaitytojus, ypač mažuosius.

Nuolat dalijamasi informacinių gebėjimų ugdymo sklaidos patirtimi su kitų Kauno miesto mokyklų bibliotekininkėmis bei metodinio būrelio narėmis.  Naudojama  LIBIS bibliotekų statistikos modulio įvaldymo, rengiant metines statistines ataskaitas, programa „Statistinių ataskaitų sudarymas ir formavimas internetu“. Bibliotekos vedėja konsultuoja šiuo klausimu kitų mokyklų koleges.                    

Keliama kvalifikacija, plėtojant profesinę kompetenciją. Dalyvaujama renginiuose, seminaruose, metodinėse išvykose.

Bibliotekoje nuolat eksponuojami mokinių darbai: piešiniai, rašiniai, lankstiniai ir pan.. Pastoviai atnaujinama informacija stenduose, rengiamos parodos įžymioms datoms bei jubiliejams paminėti.

Progimnazijos bibliotekoje lankosi darželių „Raudonkepuraitė“, „Klevelis“ ir kt. auklėtiniai -  būsimieji pirmokai. Atvirų durų dienomis ateina daug tėvų, būsimųjų pirmokų ir penktokų.

Pradinukams ir penktokams taip pat pravedamos pamokėlės ir ekskursijos po biblioteką. Vyksta garsiniai vaikiškų knygelių skaitymai, pokalbiai apie knygą ir biblioteką, supažindinama su rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašais. Vyresniesiems pravedami informacinių gebėjimų ugdymo užsiėmimai, pokalbiai apie skaitymą, kultūringą elgesį, žalingus įpročius ir pan. Vyksta pokalbiai profesinio informavimo klausimais.

Statistiniai duomenys: bibliotekos fondą sudaro 6760 egz. grožinės, pedagoginės - metodinės, mokslo populiariosios bei informacinės literatūros bei 14643 egz. vadovėlių. Bibliotekoje užregistruoti 642 skaitytojai. Per metus išduodama apie 8000 egz. spaudinių (be vadovėlių). Nemažai įsigyjama naujų leidinių jaunesniojo ir vidutinio amžiaus skaitytojams.

Skaitymas ir lankymasis bibliotekoje. Labai didelis lankytojų srautas. Vaikai mėgsta lankytis bibliotekoje, skaityti žurnalus, informacinius leidinius, konsultuotis tarpusavyje, ruošti namų darbus, dirbti prie kompiuterio. Per pertraukas ateina labai daug pradinukų. Jiems skirtas  šviesus ir jaukus kampelis prie lango. Kadangi nemažai mokinių gyvena Kauno rajone, jie ateina praleisti laiko po pamokų, nes laukia autobusų..  Nuolat lankosi visos dienos kompetencijų centro lankytojai. Dažnai bibliotekoje vyksta pamokos, naudojant informacines technologijas (etikos, dailės, tikybos,  užsienio k. ir kt.). Paskaitas mokiniams skaito bei naudoja vaizdinę medžiagą kompiuteryje  mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė bei kiti paslaugas mokiniams teikiantys specialistai  Dažni skaityklos lankytojai mokytojai, tęsiantys magistrantūros arba persikvalifikavimo studijas.  Šalia bibliotekos įrengtas tylus darbo kampelis mokiniams.

 Lėšos. Vadovėliams ir  mokymo priemonėms įsigyti skiriamos mokinio krepšelio lėšos. Už šias lėšas perkama ne tik grožinė literatūra, bet ir priedai prie vadovėlių, t.y. mokytojo knygos, vadovėlių komplektų dalys, uždavinynai, žinynai, enciklopediniai  leidiniai, kompiuterinės programos bei kitos skaitmeninės laikmenos. Yra ir progimnazijos bendruomenės narių bei svečių dovanotų leidinių. Didelės reikšmės turi knygos turinys, bet svarbu ir vizualinė išvaizda. Jei knyga visiškai susidėvėjusi, prasta leidimo kokybė, ne kiekvienas ryžtasi imti tokį leidinį. Ypač tai svarbu pradinukams. Jie irgi nori ne tik įdomių, bet ir vizualiai patrauklių leidinių.

Periodiniams leidiniams įsigyti lėšos skiriamos iš biudžeto. Bibliotekos lankytojai domisi žurnalais apie informacines technologijas, automobilius, gyvūnus, istoriją, nori skaityti vaikiškus žurnaliukus. Stengiamasi nors minimaliai patenkinti šį poreikį.

Vadovėliai.  Vadovėliais pilnai aprūpinami visi mokiniai, išskyrus muzikos, dailės, technologijų, etikos, tikybos  vadovėlius. Pastarųjų komplektai yra kabinetuose. Nors kas metai skiriama nemažai lėšų, bet  kyla ir vadovėlių kainos, keičiasi programos, vadovėliai susidėvi. Juos reikia atnaujinti. Tenka mokėti ir už atvežimą.

Mokslo metų pabaigoje  surenkami visi vadovėliai, kad neliktų skolininkų.  Stengiamasi, kad iš progimnazijos neišvyktų nė vienas mokinys, neatsiskaitęs su biblioteka. Pildomi atsiskaitymo lapeliai,   kuriuose pasirašo dalykų mokytojai, bibliotekos vedėja ir auklėtoja.

 

                                                                                             Nijolė Butėnienė, bibliotekos vedėja

 El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.com

 

Skaitytojai aptarnaujami

I - V

 8.00-16.30

Pietų pertrauka

12.00-12.30

 

Mokinių priėmimas

kaunas.png
Nėra paveikslėlių

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 10.55  -  11.40
5. 12.10  -  12.55
6. 13.05  -  13.50
7. 14.00  -  14.45

Elektroninis dienynas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
920973

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 37 svečiai ir nėra prisijungusių narių