MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJĄ TVARKA

 

 

 

 

Mokinių registracija į Kauno miesto mokyklas 

 

 

Prašymus bus galima pateikti nuo 2019 m. kovo mėnesio 7 dienos 12 val.

 

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose gali asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus gali paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje.

Prieš paduodami prašymą susipažinkite su Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijomis (žemėlapis) ir Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nepasisekė paduoti prašymo pabandykite vėliau. Jei neturite galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, paduokite prašymą pasirinktoje mokykloje.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nurodyti kriterijai.

Padavusiems rekomenduojame reguliariai domėtis progimnazijos svetainėje teikiama informacija.

 

KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

PROGIMNAZIJA VYKDO ŠIAS PROGRAMAS:

 

Pradinio ugdymo programą: 1-4 klasės;

pagrindinio ugdymo I dalies programą: 5-8 klasės.

Planuojamų priimti mokinių skaičiai ir klasių komplektai:

Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8
Komplektų skaičius 3 2 3 3 5 4 5 4
Laisvos vietos 70    
0 2 0 125    4 0 0

 

Papildoma informacija:

  • Raštinė: 8-37 423042; El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rita Morkūnienė: 8-37 422811;

 

Į progimnaziją priimami asmenys turės pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

 

Priedai:

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

„DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I  DALĮ PRISKYRIMO“
2018 m. vasario 27 d. Nr. T-68

 

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą.

 

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą .

 

Kauno miesto savivaldybės informacija dėl priėmimo į mokyklą

Priimant į mokyklas 2018–2019 m. m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą  Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.

Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m.  bus galima elektroniniu būdu.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti  pasirinktoje mokykloje.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas  

Dokumentai priimami:

      Dokumentai, norinčių ugdytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą, priimami vadovaujantis ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T-671.

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Priėmimo tvarką į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas (pridedama).

Aprašas

Informuojame, kad prašymai pradėti mokytis 2018–2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt)  nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Jei neturite galimybės namuose ar kt. vietoje jungtis prie internetinės svetainės, Jums patogiu laiku atvykite į progimnazijos raštinę, padėsime Jums  internetinėje svetainėje registruoti prašymą.

Raštinės (107 kab. I a.) darbo laikas I-V nuo 7.30 iki 16.00 val., pietų pertrauka 11.30-12.00 val.

Vadovaujantis priėmimo tvarka į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų reglamento Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-06 sprendimu Nr. T – 33 patvirtinto aprašo 6 punktu „Po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Pašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai.“

Prašymus priimti mokytis pirmoje pradinio ugdymo programos klasėje priėmimo komisija išnagrinės iki birželio 1 dienos, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.

Tik sudarius priimamų mokytis mokinių sąrašus, mokykla nustatys mokymo sutarčių pasirašymo datą ir informuos prašymus pateikusius asmenis, kokius dokumentus reikės pristatyti. 

Pirmininkas: Rita Morkūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė: Rasa Mežvinskienė, socialinė pedagogė;

Nariai: Ausma Chlebinskietė, Metodinės tarybos pirmininkė, technologijų mokytoja, Laima Jankūnienė, Mokyklos tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja, Zita Matelionytė, Mokyklos tarybos narė; anglų kalbos mokytoja.

 

 

Mokinių priėmimas

kaunas.png
Nėra paveikslėlių

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 10.55  -  11.40
5. 12.10  -  12.55
6. 13.05  -  13.50
7. 14.00  -  14.45

Elektroninis dienynas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
987910

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 36 svečiai ir nėra prisijungusių narių