Būsimųjų mokinių tėvelių dėmesiui!

 

 

Priėmimą į progimnaziją planuojama pradėti 2021 m. balandžio 1 d. 12 val.

 

 

Registraciją planuojama pradėti vykdyti nuo balandžio 1 d. 12 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 

 

2020-2021 m. m. mokiniai į Kauno Vinco Kudirkos progimnaziją priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2020–2021 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 2020 m. kovo 24 d. Nr. T-100 

 

Progimnazijoje vykdomos ugdymo programos:

  • Pradinio ugdymo;
  • Pagrindinio ugdymo 1 dalies.

 

Registracija į Kauno miesto mokyklas:

2020 m. balandžio 15 d. 12 valandą pradedama registracijaelektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/)  mokytis 2020-2021 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

 

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d.

 

Vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

 

Prašymų pateikimas:

prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt/

pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.

Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje. 

 

Pirmumas ir prioritetai priimant į 1-4 kl., 5-8 kl: 

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios  vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

 

Į progimnaziją pristatomi priimamų asmenų dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimo  kopija
  • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) e-forma
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams)
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio  ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą)
  • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje
  • nuotrauką el. formatu dėl mokinio pažymėjimo

 

„DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I ir II  DALĮ PRISKYRIMO“, 2018 m. vasario 27 d. Nr. T-68 

 

2020-2021 m.m. planuojamas priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai:

1 klasės – 3 komplektai – 0 mokinių
2 klasės – 3 komplektai –  0 mokinių
3 klasės – 3 komplektai – 0 mokiniai
4 klasės – 3 komplektai – 0 mokinių
5 klasės – 4 komplektai – 0 mokiniai
6 klasės – 4 komplektai – 4 mokiniai
7 klasės – 5 komplektai – 0 mokinių
8 klasės – 4 komplektai – 0 mokinių

 

Progimnazijos priėmimo mokytis komisija 

KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS "DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO",  2019 m. kovo 10 d. Nr.V- 18

 

Asmenų priėmimą mokytis organizuoja ir vykdo progimnazija.

Komisija prašymus priimti mokytis į pirmas klases išnagrinėja iki einamųjų metų birželio 10 d., o į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso pabaigos.

Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

 

 

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

Sutartys

Mokinių priėmimas į mokyklą į forminamas sutartimi.

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (arba mokinio) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio ugdymo (I dalies) programą.

Šalių susitarimus utartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamo spriežasties) nutraukti sutarties, kol mokinys nebaigs pagrindinio ugdymo (I dalies)  programos. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) privalo pranešti kitai sutartie spusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

 

Tėvų apeliavimas

1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

 

 

Papildoma informacija:

Raštinė: 8-37 423042; el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Karantino metu: el. paštu:Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Morkūnienė: tel.: +370 68463321,

 el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

Pirmumas ir prioritetai priimant į priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-4 kl., 5-8 kl., 9-10 kl. 

 

 

 

PRIĖMIMO Į 

Priedai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

„DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I  DALĮ PRISKYRIMO“
2018 m. vasario 27 d. Nr. T-68

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą .

Pirmininkas: Rita Morkūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė: Rasa Mežvinskienė, socialinė pedagogė;

Nariai: Ausma Chlebinskietė, Metodinės tarybos pirmininkė, technologijų mokytoja, Laima Jankūnienė, Mokyklos tarybos pirmininkė, pradinių klasių mokytoja, Zita Matelionytė, Mokyklos tarybos narė; anglų kalbos mokytoja. 

 

 

Mokinių priėmimas

Projektai

kaunas.png

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 11.05  -  11.50
5. 12.10  -  12.55
6. 13.05  -  13.50
7. 14.00  -  14.45

Elektroninis dienynas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
1811748

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 34 svečiai ir nėra prisijungusių narių