PRADINIS UGDYMAS

1. Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 (Žin., 2003, Nr. 18-798).

2. Mokykla: pasirengia ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose  ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.

PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Mokykla pasirengia ugdymo planą visai pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose  ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę

2. Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje gali būti sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

 

Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos programa 2020-2021 m. m.

 

 

Mokinių priėmimas

Projektai

kaunas.png

Pamokų laikas

1.     8.00   -  8.45
2. 8.55   -  9.40
3. 9.50   -  10.35
4. 11.05  -  11.50
5. 12.10  -  12.55
6. 13.05  -  13.50
7. 14.00  -  14.45

Elektroninis dienynas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
1925671

Dabar lankosi

Svetainėje lankosi 83 svečiai ir nėra prisijungusių narių